Skrūvpaļi : Objekti___Original

Koka paneļu mājas uzstādīšana uz skrūvpāļu pamatiem Jūrmalā

Par skrūvpāļu tehnoloģiju, kuru piedāvā SIA „RST SKRŪVPĀĻI”, klients uzzināja no prese, kurā nesen bija raksts, par šo inovāciju Latvijas būvniecības nozarē. Pasaulē skrūvpāļus jau izmanto vairākus gadu desmitus. Klientam esošajā grunts gabalā pastāvēja augsti gruntsūdeņi, tāpēc veidot dzelzsbetona pamatu konstrukciju, bija dārgi, laikietilpīgi un sarežģīti.

SIA „RST SKRŪVPĀĻI” veicot gruntsgabala ģeodēzisko izpēti nācās secināt, ka gruntsgabalā patiešām ir augsts gruntsūdeņa līmenis. Ūdens līmenis šai vietā bija tuvu nullei. Tādēļ tika izlemts pamatu izbūvei izmantot skrūvpāļus, kuri ir paredzēti izmantošanai nestabilās gruntīs un vietās ar augstu gruntsūdens līmeni. Ja gadījumā rodas situācija, kad grunts nestspēja izrādās mazāka par plānoto, tad jāpalielina skrūvpāļu garumi un to nestspēja tiek noteikta, izmantojot griezes indikatora rādītājus. Pat mitrās, mālainās gruntīs skrūvpāļi nepakļaujas korozijas draudiem, jo ir apstrādāti un tāpēc, spēj kalpot vairāk par 50 gadiem, katrs nodrošinot nestspēju no 6-20 tonnām.
Skrūvpāļi ir ne tikai piemēroti jaunu ēku (māju, palīgbūvju, pirts, lapeņu, terašu) pamatu izveidošanai, bet arī veco ēku pamatu stiprināšanai, kā arī ielu apgaismes stabu un sētas žogu pamatnēm, piestātņu un laipu izveidošanai piekrastes zonās, dažādu gājēju celiņu, pakāpienu un tiltiņu izveidei virs nogāzēm, kanāliem, upēm un grāvjiem, zemes nostiprināšanai vietās, kur iespējami zemes noslīdējumi. Tas ir unikāls produkts vietām, kur cita veida būvniecība nav iespējama, izmaksā dārgi vai ir laikietilpīga.

Veicot visus nepieciešamos aprēķinus, nonācām pie secinājuma, cik un kādi skrūvpāļi tiks izmantoti. Divu dienu laikā, neizmantojot smago būvtehniku, tikai roku darbaspēku, 20 skrūvpāļi četru metru garumā, bija zem zemes un varēja sākt veidot apakšējo karkasu.
Veidojot pamatus no dzelzsbetona konstrukcijas, klientam būtu nepieciešami 10 000 latu. Šinī gadījumā klientam skrūvpāļu konstrukciju pamati izmaksāja Ls 3600, kuri ir spējīgi nest vairāk kā 100 tonnu smagu konstrukciju.

Pastāv iespēja uz šiem skrūvpāļiem likt atvieglotos lentveida pamatus un nav jāievēro grunts sasaluma dziļums, jo tie nav atkarīgi no grunts sasaluma un cilāšanās.
Jūrmalas gadījums kārtējo reizi pierāda to, ka klients ir izvairījies no sarežģīta būvniecības procesa, ietaupījis gan laiku, gan naudu, kā arī netraucējis kaimiņus ar lielo troksni, ko rada būvtehnika, pateicoties SKRŪVPĀĻU tehnoloģijai.

Skrūvpāļu pamati pirtij uz slīpa reljefa

Par skrūvpāļu tehnoloģiju klients uzzināja no paziņas, kurš nesen bija lasījis rakstu, par šo inovāciju Latvijas būvniecības nozarē. Pasaulē skrūvpāļus jau izmanto vairākus gadu desmitus. Klients vēlējās būvēt pirti nelīdzenā zemes reljefā, kur kā vienīgais iespējamais risinājums bija izmantot skrūvpāļus.

SIA „RST SKRŪVPĀĻI” veicot gruntsgabala ģeodēzisko izpēti nācās secināt, ka grunts ir vājās nestspējas, tādēļ izmantot dzelzsbetona pamatus nav ieteicams un tas arī ir dārgs process. Tāpēc skrūvpāļu tehnoloģija bija vienīgais risinājums, kas tieši ir paredzēta izmantošanai nogāzēs un stāvā zemes reljefā. Pat mitrās, mālainās gruntīs skrūvpāļi nepakļaujas korozijas draudiem, jo ir apstrādāti un tāpēc, spēj kalpot vairāk par 50 gadiem, katrs nodrošinot nestspēju no 6-20 tonnām. Skrūvpāļi ir ne tikai piemēroti jaunu ēku (māju, palīgbūvju, pirts, lapeņu, terašu) pamatu izveidošanai, bet arī veco ēku pamatu stiprināšanai, kā arī ielu apgaismes stabu un sētas žogu pamatnēm, piestātņu un laipu izveidošanai piekrastes zonās, dažādu gājēju celiņu, pakāpienu un tiltiņu izveidei virs nogāzēm, kanāliem, upēm un grāvjiem, zemes nostiprināšanai vietās, kur iespējami zemes noslīdējumi. Tas ir unikāls produkts vietām, kur cita veida būvniecība nav iespējama, izmaksā dārgi vai ir laikietilpīga.

Veicot visus nepieciešamos aprēķinus, nonācām pie secinājuma, cik un kādi skrūvpāļi tiks izmantoti. Vienas dienas laikā, neizmantojot smago būvtehniku, tikai roku darbaspēku, 9 skrūvpāļi piecu metri garumā, bija zem zemes un varēja sākt veidot apakšējo karkasu. Ja gadījumā rodas situācija, kad grunts nestspēja izrādās mazāka par plānoto, tad jāpalielina skrūvpāļu garumi un to nestspēja tiek noteikta, izmantojot griezes indikatora rādītājus. Veidojot pamatus no dzelzsbetona konstrukcijas, klientam būtu nepieciešami vairāk nekā 5 000 latu. Šinī gadījumā klientam skrūvpāļu konstrukciju pamati izmaksāja Ls 1800, kuri ir spējīgi nest vairāk kā 50 tonnu smagu konstrukciju. Šis gadījums kārtējo reizi pierāda to, ka klients ir izvairījies no sarežģīta būvniecības procesa, ietaupījis gan laiku, gan naudu, kā arī nesabojājis esošo dabas ainavu, ko būtu nodarījusi būvtehnika, pateicoties SKRŪVPĀĻU tehnoloģijai.

Vārtu izgatavošana un uzstādīšana uz skrūvpāļiem

Par skrūvpāļu tehnoloģiju, kuru piedāvā SIA „RST SKRŪVPĀĻI”, klients uzzināja no prese, kurā nesen bija raksts, par šo inovāciju Latvijas būvniecības nozarē. Pasaulē skrūvpāļus jau izmanto vairākus gadu desmitus. „Iļģuciema cietuma” teritorijā, kur atradās vecie vārti un bija jāuzstāda jaunie vārti, tika konstatēta slikta grunts ar augstu māla saturu un gruntsūdeņiem, kuri vecos vārtus bija cilājuši un lauzuši vairāku gadu garumā. Betona daudzumam šeit nebija nozīmes, jo vārti bija remontēti vairākas reizes, katrā reizē betonējot arvien lielāku un dziļāku platību ap vārtu stabu.

SIA „RST SKRŪVPĀĻI” pārrunājot ar klientu vārtu uzstādīšanas tehniskos jautājumus, nonāca pie vienīgā un pareizā risinājuma, ka šinī gadījumā ir jāuzstāda jaunie vārti uz skrūvpāļu pamatiem. Tādēļ tika izlemts pamatu izbūvei izmantot skrūvpāļus, kuri ir paredzēti izmantošanai nestabilās gruntīs un vietās ar augstu gruntsūdens līmeni. Pat mitrās, mālainās gruntīs skrūvpāļi nepakļaujas korozijas draudiem, jo ir apstrādāti un tāpēc, spēj kalpot vairāk par 50 gadiem, katrs nodrošinot nestspēju no 6-20 tonnām.

Skrūvpāļi ir ne tikai piemēroti jaunu ēku (māju, palīgbūvju, pirts, lapeņu, terašu) pamatu izveidošanai, bet arī veco ēku pamatu stiprināšanai, kā arī ielu apgaismes stabu un sētas žogu pamatnēm, piestātņu un laipu izveidošanai piekrastes zonās, dažādu gājēju celiņu, pakāpienu un tiltiņu izveidei virs nogāzēm, kanāliem, upēm un grāvjiem, zemes nostiprināšanai vietās, kur iespējami zemes noslīdējumi. Tas ir unikāls produkts vietām, kur cita veida būvniecība nav iespējama, izmaksā dārgi vai ir laikietilpīga.

Veicot visus nepieciešamos aprēķinus un gruntsgabala ģeodēzisko izpēti, nonācām pie secinājuma, cik un kādi skrūvpāļi tiks izmantoti. Vienas dienu laikā, neizmantojot smago būvtehniku, tikai roku darbaspēku, 4 skrūvpāļi 3,5 metru garumā, bija zem zemes un varēja sākt veidot pamatni uz kuras stiprināt vārtu stabus. Ja gadījumā rodas situācija, kad grunts nestspēja izrādās mazāka par plānoto, tad jāpalielina skrūvpāļu garumi un to nestspēja tiek noteikta, izmantojot griezes indikatora rādītājus.
Šādi vārti kalpos ilgu laiku, jo netiks pakļauti grunts sasalumam un cilāšanās ietekmei. Klients par paveikto darbu ir ļoti apmierināts, kas ir kopējas sadarbības un kvalitātes rezultāts. SIA „RST SKRŪVPĀĻI” vienmēr ir gatava nākt pretī un sadarboties ar klientu augstā un profesionālā līmenī.

Skrūvpāļu pamatu izveidošana - Dārziņos

Par skrūvpāļu tehnoloģiju, kuru piedāvā SIA „RST SKRŪVPĀĻI”, klients uzzināja no prese, kurā nesen bija raksts, par šo inovāciju Latvijas būvniecības nozarē. Pasaulē skrūvpāļus jau izmanto vairākus gadu desmitus. Klientam esošajā grunts gabalā nebija iespējas tikt klāt ar būvniecības tehniku, jo bija maz vietas, kā arī pastāvēja augsti gruntsūdeņi, tāpēc veidot dzelzsbetona pamatu konstrukciju, bija praktiski neiespējami, dārgi, laikietilpīgi un sarežģīti.

Pēc gruntsgabala ģeodēziskās izpētes nācās secināt, ka gruntsgabalā patiešām ir augsts gruntsūdeņa līmenis. Šādā gadījumā, kad nav iespējams izmantot būvniecības mehanizācijas transportu un gruntsūdeņa līmenis ir augsts, vienīgais optimālais risinājums ir izmantot skrūvpāļus, kuri ir tieši paredzēti izmantošanai šaurās darba vietās, nestabilās gruntīs un vietās ar augstu gruntsūdens līmeni. Ja gadījumā rodas situācija, kad grunts nestspēja izrādās mazāka par plānoto, tad jāpalielina skrūvpāļu garumi un to nestspēja tiek noteikta, izmantojot griezes indikatora rādītājus. Pat mitrās, mālainās gruntīs skrūvpāļi nepakļaujas korozijas draudiem, jo ir apstrādāti un tāpēc, spēj kalpot vairāk par 50 gadiem, katrs nodrošinot nestspēju no 6-20 tonnām.

Skrūvpāļi ir ne tikai piemēroti jaunu ēku (māju, palīgbūvju, pirts, lapeņu, terašu) pamatu izveidošanai, bet arī veco ēku pamatu stiprināšanai, kā arī ielu apgaismes stabu un sētas žogu pamatnēm, piestātņu un laipu izveidošanai piekrastes zonās, dažādu gājēju celiņu, pakāpienu un tiltiņu izveidei virs nogāzēm, kanāliem, upēm un grāvjiem, zemes nostiprināšanai vietās, kur iespējami zemes noslīdējumi. Tas ir unikāls produkts vietām, kur cita veida būvniecība nav iespējama, izmaksā dārgi vai ir laikietilpīga.

Veicot visus nepieciešamos aprēķinus, nonācām pie secinājuma, cik un kādi skrūvpāļi tiks izmantoti. Divu dienu laikā, neizmantojot smago būvtehniku, tikai roku darbaspēku, visi skrūvpāļi četri metri garumā, bija zem zemes un varēja sākt veidot apakšējo karkasu.

Pastāv iespēja uz šiem skrūvpāļiem likt atvieglotos lentveida pamatus un nav jāievēro grunts sasaluma dziļums, jo tie nav atkarīgi no grunts sasaluma un cilāšanās.
Ēkas piebūves gadījums kārtējo reizi pierāda to, ka klients ir izvairījies no sarežģīta būvniecības procesa, ietaupījis gan laiku, gan naudu, kā arī netraucējis kaimiņus ar lielo troksni, ko rada būvtehnika, pateicoties SKRŪVPĀĻU tehnoloģijai.