Skrūvpaļi : Skrūvpāļu izbūve, dzīvojamās ēkas pamata

Skrūvpāļu izbūve, dzīvojamās ēkas pamata

Privātmājas

Objekts: Garupe, privātmāja

Skrūvpāļu specifikācija: Divlāpstiņu skrūvpālis, garums 6m, skrūvpāļa kāts kvadrātcaurule 80x80x5, tērauda marka S355J2H, lāpstiņas d=350mm, biezums 10mm, tērauda marka S355

Skrūvpāļu daudzums: 48gb.

Projektētā slodze uz skrūvpāli: 15t  (150Kn)

Objekta raksturojums:

Objektā skrūvpāļu tehnoloģija tika izvēlēta dēļ vājām gruntīm, ļoti augtsa gruntsūdens līmeņa.

Objektā 4m dziļumā iegulēja kūdras slānis ar ļoti augstu gruntsūdens līmeni, pēc pāļu montāžas uz pāļiem tika izbūvēts betona pamats, uz kura daļējas ēkas grīdas tika betonētas, dēļājas grīdas konstrukcija tika izbūvēta no koka. Minētājā objektā vienīgā tehnika kas varēja pārvietoties bija miniekskavators, jo jebkura lielāka tehnika grima izteikti slapjajā kādras slāni.