Skrūvpaļi : Skrūvpāļu izbūve, dzīvojamās mājas pamata nostiprināšanai

Skrūvpāļu izbūve, dzīvojamās mājas pamata nostiprināšanai

Privātmājas

Objekts: Madliena, privātmāja

Skrūvpāļu specifikācija: Divlāpstiņu skrūvpālis , garums 4m, skrūvpāļa kāts kvadrātcaurule80x80x5, tērauda marka S355J2H, lāpstiņas d=350mm, biezums 8mm, tērauda marka S355

Skrūvpāļu daudzums: 4gb.

Projektētā slodze uz skrūvpāli: 12t  (120Kn)

Objekta raksturojums:

Objektā skrūvpāļu tehnoloģija tika izvēlēta dēļ vēcās ēkas pamata brukšanas un sēšānās

Pie šāda varianta pamata mājas pamatiem notika sēšanas kā arī pie zemes slāņa sasaslšanas un atsalšanas notika mājas pamatu pacelšanās, kā rezultātā ēkas sienās parādijās ar vien vairāk un liekākas plaisas, kuras jau sāka nozīmēt ka mājas sienu konstrukcija sāk palikt nedroša lai šādā mājā dzīvotu. Lai šādu problēmu atrisinātu tika izbūvēti pa mājas ārēju perimetru stūrī skrūvpāļi, kuri tika savienoti ar esošo brūkošo pamatu ar speciāli izgatavotu kronšteinu, un uz stūra papildus montējot dubult T siju 240mm. Pēc tam tas papildus vēl tika aizliets ar betona slāni.