Skrūvpaļi : Skrūvpāļu izbūve pirts ēkai

Skrūvpāļu izbūve pirts ēkai

Privātmājas

Objekts: Ādaži

Skrūvpāļu specifikācija: Divlāpstiņu skrūvpālis, garums 4m, skrūvpāļa kāts apaļcaurule 101,6 x5, tērauda marka S355J2H, lāpstiņas d=350mm, biezums 8mm, tērauda marka S355

Skrūvpāļu daudzums: 23gb.

Projektētā slodze uz skrūvpāli: 10t  (100Kn)

Objekta raksturojums:

Objektā skrūvpāļu tehnoloģija tika izvēlēta dēļ vājajām gruntīm, jo agrākajos laikos objekta vietā ir bijis purvs.

Skrūvpāļi pec ieskrūvēšans pa augšējo daļu tika sasaistīti ar betona monolīto jostu, pēc tam uz kuras tika izbūvēts ēkas karkas.