Skrūvpaļi : Skrūvpāļu izbūve stiklotas terases pamatam

Skrūvpāļu izbūve stiklotas terases pamatam

Terases, sētas

Objekts: Babīte

Skrūvpāļu specifikācija: Vienlāpstiņu skrūvpālis, garums 3m, skrūvpāļa kāts apaļcaurule 60,3×4, tērauda marka S355J2H, lāpstiņas d=200mm, biezums 8mm, tērauda marka S355

Skrūvpāļu daudzums: 7gb.

Projektētā slodze uz skrūvpāli: 1t  (10Kn)

Objekta raksturojums:

Objektā skrūvpāļu tehnoloģija tika izvēlēta lai netiktu sabojāts bruģis un virsējās vājās grunts, kuras ieguļ aptuveni 1,50m dziļumā.

Skrūvpāļiem pec ieskrūvēšans tika piemetināta atbalsta plāksne, kur atradās vienā līmenī ar bruģi, pec tam pie metāla plāksnēm tika stiprinātas metāla sijas, pie kurām stiklota konstrukcija. Realizējot šo objektu netika sabojāts ne zāliens, ne bruģakmeņa klājums, darbi tika veikti ar rokām, neizmantojot tehniku.