Skrūvpaļi : Skrūvpāļu izbūve zem saimniecības ēkas

Skrūvpāļu izbūve zem saimniecības ēkas

Privātmājas

Objekts:Palsas iela 16, Rīga

Skrūvpāļu specifikācija: Divlāpstiņu skrūvpālis, garums 5m, skrūvpāļa kāts kvadrātcaurule 80x80x5, tērauda marka S355J2H, lāpstiņas d=350mm, biezums 8mm, tērauda marka S355

Skrūvpāļu daudzums: 25gb.

Projektētā slodze uz skrūvpāli: 5t  (50Kn)

Objekta raksturojums:

Objektā skrūvpāļu tehnoloģija tika izvēlēta dēļ kūdras slāņa kurš ieguļ grunts slānī aptuveni 3m-4m dziļumā.

Skrūvpāļi pec ieskrūvēšans pa augšējo daļu tika sasaistīti ar armētu betona monolīto plātni, uz kuras pēc tam tika izbūvētas ēkas sienas, automašīnas garāža.