Skrūvpaļi : Skrūvpaļu montāža

Skrūvpaļu montāža

Ne vēlāk kā nedēļu pēc līguma parakstīšanas ar SIA „RST Skrūvpāļi”, objektā tiek uzsākti skrūvpāļu montāžas darbi. Skrūvpāļu montāžas ilgums atkarīgs gan no objekta specifikas, gan no montējamo pāļu daudzuma, bet pie normāliem apstākļiem montējam aptuveni 15 līdz 20 skrūvpāļus dienā.

Skrūvpāļu montāža SIA „RST Skrūvpāļi” var nodrošināt divos veidos:

-montāža ar rokām pie šāda veida montāžas netiek izmantota nekāda tehnika tikai roku darbs, kā rezultātā netiek bojāts zāliens vai apstādījumi, šāda veida montāžu biežāk pielieto situācijā kad skrūvpāļi jāmontē vai nu iekšpagalmos, terasēm, mazos apjomos, vai vietās kur nav iespējama tehnikas piekļūšana

-montāža ar miniekskavatoru pie šāda veida montāžas pastāv iespēja nedaudz sabojāt zālienu, minieksavators ir aprīkots ar gumijas ķēdēm, šāda veida montāžu parasti pielieto lielākos objektos

IMG_1024

Uzstādot skrūvpāļus vai ar rokām vai tehniku nav nekādas vibrācijas, trokšņu. Piemērma dzenot betona pāļus ir novērojama liela zemes vibrācija, kā rezultātā ja tuvumā atrodas ēkas ar vājiem vai nestabiliem pamatiem, ir iespējamas sienu saplaisāšanas vai ēkas nobrukšanas.

Skrūvpāļus montāžas laikā iespējams arī pagarināt, pievienojot tiem posmus ar vai bez lāpstiņām skrūvpāļa garums ir sākot no 0,5 līdz neierobežoti, skrūvpāli ir iespējams pagarināt līdz nepieciešamajam garuma, kamēr tiek sasniegta nespējoša grunts, pagarinājuma posmi ir vai nu 1m, 2m, 3m. Lai skrūvpālis spētu nodrošināt tam paredzēto slodzi tas jāiedziļina nestpējošā gruntī vismaz aptuveni 1,5m dziļumā.

 

Parasti skrūvpāļi tiek izvietoti 1,5 līdz 3 metru attālumā viens no otra, bet ne mazāk kā trīs lāpstiņu diametrs, atkarībā no konstrukcijas slodzes un grunts nestspējas. Spiediens, ko nes katrs skrūvpālis ir vērsts uz leju, kas ir proporcionāls montāžas griezes momentam, un ir atkarīgs no grunts, kurā vītne tiek iegriezta.

Latvijas klimatiskajos apstākļos skrūvpālis ir jāskrūvē ne mazāk kā 1,5 metru dziļumā, bet, pamatojoties uz tehniskajiem noteikumiem, Skrūvpāli skrūvē tik dziļi, kamēr tiek sasniegta nestpējoša grunts kurā tas tiek iedziļināts aptuveni vismaz 1.5m. Lai spētu noteikt, kādi skrūvpāļi nepieciešami un kādā dziļumā tiem jābūt, jāveic ģeoloģiskais urbums. Ja gadījumā rodas situācija, kad grunts nestspēja izrādās mazāka par plānoto, tad jāpalielina skrūvpāļu garumi